Web TabanlıPerformus,web tabanlı geliştirilmiştir. Bu sayede kurum çalışanları nerede olursa olsun, performusa web üzerinden ulaşabilir.


Uygulama Desteği5M, Stratejik Plan ve Performans Yönetimi konusunda birçok uygulama projesinde yer almıştır ve bu süreçlerin işletilmesinde de kurumlara uygulamalı olarak yön göstermektedir.


Teknik Destek5M, ekibi performus için uzaktan hızlı teknik destek veya yerinde destek hizmeti vermektedir.Performus Ne Sunar ?

Kurumsal Performansınızı sürekli izler, performans verilerinizi alır ve Kurumsal Performansınızı hesaplar.

Birimler ve üst yöneticilere kağıtsız bir performans takibi sağlar.

Performansınızla ilgili raporlar ve grafikler üretir.

Stratejik Amaçlarınızın, hedeflerinizin, faaliyet, projelerinizin ve buna bağlı bütçenizin ne oranda gerçekleştiğini hesaplar ve bununla ilgili karar desteği sağlar.

Faaliyet raporunuzun Performans Programı ilgilendiren kısmı ile ilgili raporlar üretir.

Kısacası; performansınızı sisteme girilen verilere göre sürekli ölçer ve sizin doğru adımlar atmanıza yardımcı olur.

Kamuda Performans Yönetimi

Kamuda Performans Yönetimi5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili kurumlara ilişkin kanunlarda da birçok yerde geçen Stratejik Plan ve Performans kavramı Kamuda ciddi bir değişim sürecine neden olmuştur. Bu değişime hızlı bir biçimde adapte olabilmek oldukça önemlidir. 5M, Kamuda Stratejik Plan ve Performans Yönetimi konusunda yasal zorunluluk olmadan önce uygulamalar yapmış ve bu konuda da birçok performans izleme, takip, raporlama projesinde yer almıştır ve bu tecrübesini de Performus yazılımı ile de etkinleştirmiştir.

Değişim sürecine hızlı bir biçimde geçiş için uygulama noktasında çözüm ortağınız 5M, size hizmet sunmaya hazır.


Alabama Jones Act